تجهیزات شبکه

 

 

 

بازگردانی صفحه‌ی Start ویندوز 8 به حالت اولیه

 

 

در صفحه‌ي Start ويندوز 8 و 8.1 مي‌توان اپليکيشن‌هايي را حذف يا اضافه نمود. همچنين مي‌توان چيدمان اين اپليکيشن‌ها را نيز تغيير داد. ممکن است شما تمامي کارهاي ياد شده را انجام داده باشيد ولي اکنون ترجيح بدهيد به حالت اوليه‌ي صفحه‌ي Start بازگرديد. انجام دستي اين عمل بسيار وقت‌گير خواهد بود. در اين ترفند نحوه‌ي انجام اين کار را براي شما بازگو مي‌کنيم.

بدين منظور:
به صفحه‌ي Start برويد و عبارت CMD را تايپ کنيد.
کليدهاي ترکيبي Ctrl+Shift+Enter را بزنيد تا Command Prompt در حالت Administrator گشوده شود.
دستور زير را وارد کرده و Enter بزنيد:
del %LocalAppData%\Microsoft\Windows\appsFolder.itemdata-ms
دستور زير را نيز وارد کنيد و Enter بزنيد:
del %LocalAppData%\Microsoft\Windows\appsFolder.itemdata-ms.bak
در انتها نيز دستور زير را وارد کرده، Enter بزنيد تا عمليات به انتها برسد:
Tskill explorer
اکنون اگر به صفحه‌ي Start برويد مشاهده مي‌کنيد که اين صفحه به حالت اوليه‌ي خود بازگشته است.
دقت کنيد اين عمل غيرقابل بازگشت است، در نتيجه پيش از اين کار، از انجام آن مطمئن شويد.

gptwpnfcinstagramrss