تجهیزات شبکه

 

 

 

طراحی و پیاده سازی شبکه

راه اندازی و پشتیبانی شبکه

استفاده از شبکه های کامپیوتری در سالهای اخیر رشدی فزاینده داشته و به موازات آن سازمان ها اقدام به برپا سازی شبکه نموده اند . برپا سازی هر شبکه کامپیوتری تابع مجموعه سیاست هایی است که با استناد به آن در ابتدا طراحی منطقی شبکه و در ادامه طراحی فیزیکی، انجام خواهد شد.همچنین بایستی طراحی و پیاده سازی آنها مطابق با نیازهای سازمان و اهداف بلند مدت آن و همچنین کاهش هزینه های بهینه سازی و پیاده سازی مجدد آن انجام پذیرد.
برخی خدمات شرکت ارتباط پویای راسپینا در زمینه ی راه اندازی شبکه به شرح زیر می باشد:
نصب و راه اندازی سرور 2008 R2
• نصب و راه اندازی سرور 2003
• نصب و راه اندازی سرور مبتنی بر لینوکس
• نصب و راه اندازی سرویس های سرور
Domain Control - DHCP - DNS - File Server - Fax Server – VPN – TS – FTP Server
• نصب و راه اندازی فایروال نرم افزاری
• نصب و راه اندازی ISA سرور
• نصب و راه اندازی TMG سرور
• راه اندازی سرورهای مجازی
• نصب و راه اندازی ESX
• نصب و راه اندازی Hyper V
• نصب و راه اندازی VmWare
• راه اندازی Backup
• نصب و راه اندازی نرم افزار bandwidth splitter
• طراحی و پیاده سازی سیستم های نگهداری و پشتیبانی اطلاعات ( Backup)
• راه اندازی سرویس های Monitoring
• نصب و راه اندازی سرویس های مدیریت شبکه
• نصب و راه اندازی سرویس های مدیریت اینترنت

gptwpnfcinstagramrss